Площадкови ВиК мрежи

Площадкови ВиК мрежи 2018-01-14T23:19:39+00:00

Project Description

Изграждане и ремонт на площадкови водопроводни и канализационни мрежи и свързаните с тях съоръжения

  • Монтаж на локални пречиствателни съоръжения
  • Изграждане на водомерни шахти и монтаж на водомерни възли
  • Монтаж на линейни и точкови отводнители
  • Изграждане и ремонт на вътрешна ВиК мрежа