Изграждане на дренажи

Изграждане на дренажи 2018-01-14T23:52:10+00:00

Project Description

  • Изграждане на отводнителни и дренажни системи;
  • Изграждане на линейни и точкови отводнители;
  • Отводняване на сгради – покрив, тераси;
  • Площадкови отводнявания;